Siste nytt Har du behov for forretningsutvikling? Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop. Les mer ›
Siste nytt Våkn opp, kjære ledere Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen. Les mer ›
Siste nytt Hvordan unngå utro tjenere Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen. Les mer ›
Siste nytt Christines hilsen uke 41 Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger, vi vurderer forslagene i statsbudsjettet og har vært i møte med Finanstilsynet. Les mer ›
Siste nytt Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 Det mest spennende i statsbudsjettet er kanskje at Skattedirektoratet får en halv milliard for å forenkle innrapportering av skattemeldinger. Les mer ›
Siste nytt Dagpengepraksis ved permittering – ny Høyesterettsdom Dommen bidrar til å styrke permitteringsinstituttet ytterligere. Les mer ›
menu

Trenger du hjelp til budsjettering for 2017?

Nå på høsten er tiden inne for å budsjettere neste års inntekter og kostnader. Vi hos Regnskapsconsult AS hjelper deg gjerne!

Et budsjett sier noe om hva man tror kommer til å skje med virksomheten det neste året. Ved å ha ett budsjett kan man enkelt måle sammenhengen mellom planlagte og faktiske resultater. Er det avvik kan man også tidlig komme inn og iverksette tiltak for å bedre resultatet.

Men husk at budsjettet må være realistisk. Det bør ikke beregnes høyere inntekter enn det man faktisk kan oppnå med dagens virkemidler. Det må også være en sammenheng mellom pengene som kommer inn og pengene som skal ut. Denne oppfølgingen av budsjettet mot regnskapet, gir oss ett mye bedre verktøy for å kunne hjelpe deg enda mer 

Kort oppsummert er det viktig å ha et kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. Vi har gode forutsetninger for å kunne bidra med en oppstilling av forventede inntekter og kostnader for deg og din virksomhet.

Ta kontakt med din regnskapsfører om du ønsker hjelp til budsjettering, vi ser frem til å høre fra deg!