Siste nytt Digitale sykmeldinger og bistand fra ekstern regnskapsfører Hvordan kan eksterne regnskapsførere bistå sine kunder når den digitale sykmeldingen benyttes? Les mer ›
Siste nytt Høringssvar ny revisorlov Regnskap Norge synes lovutvalget har fremmet et godt forslag til ny revisorlov. Utredningen avklarer også profesjonsrollene, og har flere løsninger som gir samordningsgrunnlag for regnskapsførerloven. Les mer ›
Siste nytt Hva må med i arbeidsavtalen? Her får du viktig informasjon om når arbeidsavtalen skal inngås, hvordan det skal gjøres og hva den må inneholde. Les mer ›
Siste nytt Christines hilsen uke 49 Morgendagens kompetansebehov, webinar og julegensere. Les mer ›
Siste nytt Hvor går de juridiske grensene for seksuell trakassering? Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Hva betyr egentlig dette? Les mer ›
Siste nytt Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles. Les mer ›
menu

Trenger du hjelp til budsjettering for 2017?

Nå på høsten er tiden inne for å budsjettere neste års inntekter og kostnader. Vi hos Regnskapsconsult AS hjelper deg gjerne!

Et budsjett sier noe om hva man tror kommer til å skje med virksomheten det neste året. Ved å ha ett budsjett kan man enkelt måle sammenhengen mellom planlagte og faktiske resultater. Er det avvik kan man også tidlig komme inn og iverksette tiltak for å bedre resultatet.

Men husk at budsjettet må være realistisk. Det bør ikke beregnes høyere inntekter enn det man faktisk kan oppnå med dagens virkemidler. Det må også være en sammenheng mellom pengene som kommer inn og pengene som skal ut. Denne oppfølgingen av budsjettet mot regnskapet, gir oss ett mye bedre verktøy for å kunne hjelpe deg enda mer 

Kort oppsummert er det viktig å ha et kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. Vi har gode forutsetninger for å kunne bidra med en oppstilling av forventede inntekter og kostnader for deg og din virksomhet.

Ta kontakt med din regnskapsfører om du ønsker hjelp til budsjettering, vi ser frem til å høre fra deg!